MRP Development staat klaar voor de toekomst!

Meijer Realty Partners is een snelgroeiend bedrijf en krijgt veel (ontwikkel) proposities aangeboden. Met de overname van asr Vastgoedontwikkeling heeft Meijer Realty Partners met MRP Development haar capaciteit vergroot en staat klaar om haar portefeuille uit te breiden. De bestaande portefeuille en de specifieke ontwikkel capaciteit en vastgoedexpertise van MRP Development biedt een professionele organisatie van waaruit opgebouwd gaat worden.

Meijer Realty Partners heeft de ambitie om in samenwerking met MRP Development een nieuw ontwikkelbedrijf in de markt te zetten dat anticipeert op de huidige en toekomstige marktontwikkelingen met realisatiekracht en samenwerking met partners. De kernwaarden van MRP Development zijn:
transparantie, ambitieus, creatief, innovatief, integer en duurzaam.