Meijer Realty Partners verwerft en herontwikkelt voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12-12-2016

Op vrijdag 9 december 2016 heeft het transport van het voormalige ministerie van SZW plaatsgevonden, waarbij MRP het gebouw verworven heeft van Litoro.

Het kantoorpand aan de Anna van Hannoverstraat te Den Haag, ontworpen door architect Hertzberger, is gelegen pal naast het station Laan van Nieuw-Oost-Indië en werd eerder dit jaar in verkoop gebracht door het Rijksvastgoedbedrijf. Meijer Realty Partners draagt zorg voor de herontwikkeling.

MRP Development gaat nu eerst de herontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige kantoorpand zorgvuldig in kaart brengen. Transformatie naar een woonstad is hierbij een van de mogelijkheden. Volgens Bart Meijer, CEO van Meijer Realty Partners B.V., zal er bij de herontwikkeling vooral gekeken gaan worden hoe het gebouw het beste kan worden ingepast in een modern stationsgebied en hoe het gebouw kan bijdragen aan de versterking van de woonfunctie van het centrumgebied van Den Haag. Naast ruimte voor wonen, zal er plaats zijn voor onder meer werk en onderwijs. Zeer duurzame gebouwen zijn hierbij de norm. Met veel groen op en rondom het gebouw en in de openbare ruimtes.

Het gebouw zal, als het aan de gemeente ligt, een belangrijke plek krijgen in het nieuwe Central Innovation District. Met de driehoek tussen de stations Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI, kan Den Haag goed inspelen op hedendaagse ruimtelijke en economische trends. Den Haag wil zich hierbij nadrukkelijk onderscheiden op het gebied van Safety & Security.

Bij de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente Den Haag bedongen om in het bestaande pand -of in de nabije omgeving- 350 statushouders te huisvesten. Volgens Bart Meijer ligt de eerste prioriteit, bij het vinden van de beste optie voor dit huisvestingsvraagstuk. In 2017 moeten de 350 statushouders reeds hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe huisvesting.
“Met deze acquisitie onderstrepen we onze ambities voor MRP Development. Wij zijn zeer verheugd dat wij, naast de bestaande portefeuille, dit prestigieuze binnenstedelijk project hebben weten te verwerven. Meijer Realty Partners laat hiermee zien slagvaardig en vol vertrouwen de groei van MRP Development te faciliteren.”, aldus Bart Meijer.

Meijer Realty Partners heeft met de overname van a.s.r. vastgoed ontwikkeling een belangrijke positie verworven op de Nederlandse ontwikkelmarkt. De ambities met het nieuwe bedrijf MRP Development worden nu verder geïllustreerd door middel van deze nieuwe acquisitie, nadat eerder dit jaar reeds een positie op Strijp-S in Eindhoven werd ingenomen en op het Osdorpplein in Amsterdam West de handtekeningen werden gezet onder een drietal ontwikkelovereenkomsten.
Meijer Realty Partners werd onder meer geadviseerd door Simmons & Simmons. Het Rijksvastgoedbedrijf werd geadviseerd door Pels Rijcken & Drooglever advocaten en notarissen.

Deel: