College stemt in met bestemmingsplan Kruisvaartkade

31-01-2018

Het college van de gemeente Utrecht heeft op 30 januari 2018 ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor de Kruisvaartkade. Het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier is ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad behandelt het plan in april 2018. 

Het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier omvat 431 tot 600 woningen, waarvan in ieder geval 20% sociale woningbouw is en 75 woningen in het middenhuursegment vallen.  De rest van het plan omvat vrije sector koopwoningen. Het gaat om appartementen en stadswoningen in zeven woonblokken met variërende bouwhoogtes tussen de 6 en 13 verdiepingen en eengezinswoningen. Langs de Kruisvaart staan de eengezinswoningen, zodat het qua bouwhoogte aansluit op de bestaande bebouwing in de Dichterswijk. Het Kruisvaartkwartier wordt geheel gasloos heeft als ambitie energieneutraal te zijn. De eerste oplevering is gepland naar verwachting in 2020.

Het Kruisvaartkwartier is naast een ideale plek om te wonen ook een plek waar dienstverlenende bedrijven, horeca en een short stay formule zich kunnen vestigen. Ook de bereikbaarheid is uitstekend. Voor fietsers en voetgangers zijn drie toegangen: via de Jan van Foreestraat, de te renoveren hefbrug en de nieuw aan te leggen verbinding bij de Da Costakade langs het Trimbos-instituut. Het gebied is voor autoverkeer bereikbaar via de Jan van Foreestraat en parkeren kan ondergronds. 

Het bestemmingsplan maakt tevens een volgende stap voor het buurtinitiatief ‘Ringpark Dichterswijk’ mogelijk door een groene route langs de Kruisvaart te realiseren. Het Kruisvaartkwartier wordt begrensd door de busbaan Dichtersbaan, die parallel loopt aan het spoor en de Kruisvaart met daarachter de Dichterswijk. De Jan van Foreeststraat vormt de noordelijke begrenzing. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de schuin afbuigende Kruisvaart en het groengebied ten noorden van het Trimbos-instituut aan de Da Costakade. 

2017-04- AI - Parkzicht V3

 

 

 

Deel: