Terug

Amstelstation: huurwoningen in blokken B en C

  • De woningen zullen in 2022 worden opgeleverd.
  • Op straatniveau komen verschillende maatschappelijke- en commerciële voorzieningen
  • Op de daken van de twee gebouwen en in de gezamenlijke tuinen komen een toekomstbestendige waterberging en water-hergebruikmethodes

Tegenover het Amstelstation worden 200 huurwoningen gebouwd in de blokken B en C. De woningen zullen in 2022 worden opgeleverd.

Van de woningen, verdeeld over twee gebouwen, is ongeveer 80% bestemd voor middeninkomens, 20% zijn woningen in de vrije huursector. Een deel van de middensegment huurwoningen is bovendien geschikt voor grotere gezinnen dankzij een gemiddelde woninggrootte van 140 m2. Op souterrain- en straatniveau komen verschillende maatschappelijke- en commerciële voorzieningen zoals een supermarkt, horeca, broedplaatsen, Spirit en een centrum voor huiswerkbegeleiding.

Een belangrijk onderdeel van het plan van MRP Development betreft een bijzonder waterbergingsconcept. Op de daken van de twee gebouwen en in de gezamenlijke tuinen komen diverse retentiebekkens en water-hergebruikmethodes, voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten.

Het plan wordt in nauwe samenwerking met o.a. VenhoevenCS en Fakton Capital  verder uitgewerkt.

Bart Meijer, CEO MRP Development: “Dit project voegt iets toe aan de stad. Niet alleen vanwege het toekomstbestendige ontwerp en de duurzame uitstraling, maar even zozeer vanuit volkshuisvestelijk oogpunt. MRP Development steekt hier haar nek uit en helpt middels dit project de stad toegankelijk te houden voor de middeninkomens. Wij zijn trots dat we dit voor Amsterdam mogen doen.”