Terug

Cartesius – Utrecht

  • Cartesius wordt een vooruitstrevende gezonde stadswijk waar mensen, door onderlinge verbinding, lang gezond en gelukkig kunnen leven
  • Het monumentale CAB wordt de spil van wijk en de omgeving, waarin onder meer het CAB LAB zal worden gevestigd
  • Een OV- en fietsvriendelijke, gezonde wijk van Nederland

Bekijk de website

Cartesius is een vooruitstrevende gezonde stadswijk waar door onderlinge verbinding mensen gezond en gelukkig leven. Een plek waar je je zowel geestelijk als lichamelijk kan opladen. Een plek die verbonden is met de omgeving. Het is een vooruitstrevende gezonde en hoogstedelijke wijk waarbij vanuit het gedachtengoed van de Blue Zones thema’s worden toegepast en in praktijk wetenschappelijk worden gemeten. Sociale thema’s als beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning en duurzaamheidsthema’s in de gebouwde omgeving zoals natuur & biodiversiteit, circulariteit, milieu (CO2 reductie, energie, water) en nieuwe vormen van mobiliteit. De planopzet van de wijk is in samenwerking met Mecanoo tot stand gekomen.

Programma en voorzieningen
De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit verschillende fases. Fase 2-6, met 2510 woningen, wordt ontwikkeld door MRP Development en Ballast Nedam Development. De wijk, met in totaal 2840 woningen, twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt met biologische producten, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen wordt autoluw, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers en slimme mobiliteitsoplossingen.

Duurzaamheid
In Cartesius komt een gedifferentieerd woonmilieu en een ruimtelijke omgeving waar ontmoeten centraal staat met een geheel eigen identiteit met hoge ambities voor wat betreft duurzaamheid, circulariteit en ecologie. De stadswijk is straks gemiddeld energieneutraal met een EPC van maximaal 0. Minimaal 30% van de wijk wordt groen ingericht om van te genieten maar ook om de klimaatadaptatie van het gebied te bevorderen. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit die ervoor zorgen dat autogebruik minder wordt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van deelmobiliteit,

Sociale gebiedsontwikkeling
Naast de grote focus op stimuleren van een community en onderlinge verbinding wordt ook in de gebiedsontwikkeling focus gelegd op de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan woningen in Nederland. Daarom wordt als eerst gestart met de realisatie van woningen in het sociale segment (Portaal) en woningen met middenhuur. In het plan is ook ruimte gemaakt voor veel variëteit en een groot aantal bijzondere doelgroepen waardoor er een inclusieve samenleving ontstaat. Ook is erop gelet dat de stadswijk straks een gezonde doorstroming kent waardoor iedereen in elke levensfase een geschikte woning kan vinden.